Caerffili - Llyfryn Gwyliau De Cymru

Antur awyr agored, diwylliant, treftadaeth, cynnyrch lleol blasus, llety gwych a chroeso cynnes Cymreig, y cyfan ym mwrdeistref sirol Caerffili. Wedi ei leoli yng nghalon De Cymru a dim ond 20 munud o daith mewn car i ffwrdd o brifddinas Cymru - Caerdydd.
Mae’r ardal yn llawn hanes gyda nifer o deithiau cerdded ar draws y fwrdeistref sirol gan gynnwys treftadaeth yr ardal. Ni fyddai unrhyw ymweliad yn gyflawn heb weld Castell Caerffili mawreddog sy’n tremio dros dref Caerffili. Gwnewch fwrdeistref sirol Caerffili yn fan nesaf i chi aros am seibiant byr.
Archwiliwch y rhan hyfryd hon o’r wlad gyda map dibynadwy.